ALGEMENE VOORWAARDEN

 

De website www.patisworld.com is eigendom van het bedrijf Fancy Cake, gevestigd te 1A Place de la Cure in 1300 Waver - België, met maatschappelijke zetel te 16b Place Saint Lambert te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe. Het bedrijf Fancy Cake is telefonisch bereikbaar op +32 2 762 12 16 of per e-mail op info@fancycake.be

 

1. Doel

Deze algemene verkoopvoorwaarden (GTC) zijn van toepassing op elke aankoop op de site www.patisworld.com

 

De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en de voorwaarden in zijn geheel te aanvaarden. In een geval dat niet wordt gedekt door deze algemene verkoopvoorwaarden, zijn de regels voor afstandsverkoop van toepassing op de plaats waar het hoofdkantoor is gevestigd. Dit contract wordt beheerst door Belgisch recht.

 

De toepasselijke voorwaarden zijn die van kracht op de dag van de validatie van de bestelling.

 

Fancy Cake behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn echter niet van toepassing op transacties die nog lopen op het moment dat ze van kracht worden.

 

Door de aankoop bevestigt de koper dat hij op voorhand kennis heeft genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden met betrekking tot onze site. Het klikken op het vakje bij de aanvaarding van deze voorwaarden impliceert de automatische, onherroepelijke, volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de klant van deze algemene verkoopvoorwaarden.

 

2. Validatie van een commando

Alle bestellingen van Patisworld vereist de oprichting van een klant-account. De toegang tot je account zal worden door uw identificatie met het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij het maken van uw account en de persoonlijke en vertrouwelijke geheim wachtwoord dat u kiest.

 

Bestellingen worden pas na ontvangst van de betaling worden beschouwd en zal worden bevestigd door kerende post. Er worden geen wijzigingen gemaakt op bestelling gevalideerd door betaling.

 

Fancy Cake behoudt zich het recht voor om alle orders, gebrekkige of twijfelachtig, en die van een klant met wie er een geschil te annuleren.

 

3. Niet op voorraad van een product

In het geval van een tekort van een product na bevestiging van uw bestelling, zullen we communiceren de doorlooptijden die nodig zijn om het gewenste product te verkrijgen of zullen we een vervanger te stellen. Als geen van deze opties die je niet voldoet, dan betalen wij het gedebiteerde rekening van de waarde van de ontbrekende item.

 

 

 

 

4. De producten

Om u zo goed mogelijk te informeren over elk product op de site, worden twee informatiebronnen voorgesteld, de geschreven kenmerken en een of meer foto's voor het visuele aspect.

 

De foto's op deze site zijn bedoeld om de beste producten te presenteren. Deze hebben echter geen contractuele waarde en als zodanig kan de verantwoordelijkheid van Fancy Cake niet worden ingeroepen.

 

5. Prijzen en betalingen

De prijzen van de producten zijn aangegeven in euro's inclusief alle belastingen behalve deelname aan de transportkosten. Verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

 

In het geval van een levering van producten buiten het Belgische grondgebied, zijn douaneheffingen en -formaliteiten volledig de verantwoordelijkheid van de koper, tenzij anders aangegeven. De koper verbindt zich er vervolgens toe de mogelijkheden te controleren om de bestelde producten te importeren met betrekking tot het grondgebied van het land van levering.

 

Alle bestellingen, ongeacht hun oorsprong, zijn betaalbaar in euro's.

 

Fancy Cake Company behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen; maar de producten worden gefactureerd op basis van het tarief dat van kracht was op het moment van het plaatsen van de bestellingen.

 

We nodigen u uit om uw rekening te houden. Het zal u van dienst zijn in geval van een klacht.

 

6. Levering

Producten die op www.patisworld.com zijn gekocht, worden alleen in Europa geleverd.

 

Alle aangekondigde deadlines worden berekend in werkdagen (afhankelijk van validatie van uw bestelling door ons). De leveringsdatum wordt berekend rekening houdend met de voorbereidings- en verzendtijden waaraan de levertijd van de koerier is toegevoegd. Het is mogelijk om u op de hoogte te stellen van de vertragingen door het transport op het tabblad Aflevering.

 

De producten worden geleverd op het afleveradres dat u tijdens het bestelproces hebt opgegeven.

 

Fancy Cake kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een vertraging in de bezorging. van een van de carriers aangeboden door de site.

 

Problemen bij ontvangst van de levering

 

Wanneer u uw pakket ontvangt, moet u:

 

Controleer de conformiteit van de geleverde goederen op het moment van levering.

Vermeld elke anomalie op de afleveringsbon in de vorm van een handgeschreven reservering vergezeld van uw handtekening.

Breng de koerier en Patisworld op de hoogte van het volgende adres info@patisworld.com alle reserveringen op het geleverde product (bijv. Beschadigd pakket, reeds geopend ...) binnen 48 uur na ontvangst van het product.

Dan kunt u, afhankelijk van het geval, profiteren van de onderstaande voorwaarden voor omruiling en terugbetaling.

Het ontbreken van een claim, de niet-uitgifte van reserveringen door de Koper betekent dat het geleverde artikel geacht wordt te voldoen en kan als zodanig niet het voorwerp uitmaken van een later geschil.

 

In geval van een klacht is het aan de koper om alle rechtvaardigingen te geven met betrekking tot de realiteit van de gebreken of het niet gevonden vinden.

 

Geen teruggave van goederen kan door de klant worden uitgevoerd zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Patisworld, verkregen per e-mail.

 

De terugkeer van het product kan alleen worden aanvaard voor producten in hun oorspronkelijke staat (verpakking, accessoires, instructies ...).

Als onderdeel van een levering aan de winkel blijft uw pakket 30 dagen na de datum van uw bestelling beschikbaar. Buiten deze tijd en zonder nieuws van u, zal uw bestelling niet beschikbaar zijn en niet worden terugbetaald.

 

7. Leveringsfout of gebrek aan een product

Patisworld hecht veel zorg aan het samenstellen van pakketten. Niettemin, als een fout of een onoplettendheid in uw bestelling wordt betreurd, telt u een vertraging van 7 kalenderdagen om Patisworld te informeren naar info@patisworld.com.

 

Elke fout zal resulteren in een uitwisseling of terugbetaling naar keuze van de koper in het geval dat het product op kosten van het bedrijf Fancy Cake in de originele verpakking wordt geretourneerd naar het volgende adres:

 

Fancy Cake

 

Place Saint Lambert, 16b

 

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

 

Elk onoplettendheid zal resulteren in een uitwisseling of terugbetaling naar keuze van de koper. Patisworld neemt de nieuwe zending van het ontbrekende item voor zijn rekening.

 

8. Herroepingsrecht

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen heeft de consument-koper een wachttijd van zeven (7) werkdagen vanaf de datum van validatie van de bestelling op de site www.patisworld.com

Opgelet, in het geval van een annulering van de bestelling, zal een eenmalige vergoeding van 5% van de som van de aankopen worden ingehouden om de kosten te dekken die worden toegerekend door de software van online betaling.

In overeenstemming met wettelijke bepalingen heeft de consument-koper een wachttijd van zeven (7) werkdagen vanaf de datum van ontvangst van zijn bestelling.

 

Als u uw opnamemogelijkheid wenst te gebruiken, moeten we de producten retourneren, in de originele verpakking, in goede staat, compleet (accessoires, handleidingen ...), geschikt voor een nieuwe marketing en vergezeld van een kopie van de aankoop factuur.

 

Artikelen die onvolledig, beschadigd, beschadigd of bevuild zijn door de koper zijn niet inbegrepen.

 

Retourzendingkosten zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de koper.

 

De koper heeft de keuze tussen de uitwisseling (afhankelijk van beschikbaarheid) en de terugbetaling.

 

De koper moet de producten retourneren naar het volgende adres:

 

Fancy Cake

 

Place Saint Lambert, 16b

 

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

 

De koper moet zijn zending begeleiden met een brief met vermelding van de referenties van de bestelling en de gewenste oplossing (omruiling of terugbetaling).

 

Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend op gepersonaliseerde producten

 

9. Intellectuele eigendom

Het Patisworld-logo en de grafische en visuele identiteit zijn eigendom van Fancy Cake. Elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, is verboden.

 

10. Overmacht

Fancy Cake kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van de gesloten overeenkomst, vanwege het optreden van een geval van overmacht.

 

11. Persoonlijke gegevens

Fancy Cake is de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

 

De informatie die u ons geeft in verband met uw bestellingen, is bestemd voor Patisworld en wordt gebruikt voor de verwerking en opvolging van uw bestellingen, de after-sales service van de bestelde producten op onze site, het marketingbeheer en het beheer van de klantrelatie. van uw klantaccount.

 

De gegevens over u kunnen worden doorgegeven aan de aanbieder van Patisworld, het bedrijf Fancy Cake

 

Patisworld stuurt de koper zijn commerciële aanbiedingen per e-mail


Laatste blogartikelen

Geen nieuws

Blogcategorieën

Geen subcategorieën

  

BIED EEN CADEAUBON